Volgenau School of Engineering
George Mason University
George Mason University Mason
George Mason University

Supported Doctoral Students

Our doctoral students work as graduate teaching assistants (GTAs) or graduate research assistants (GRAs).

Our supported doctoral students for 2018-2019

James Cameron, GRA for Pramita Bagchi

Zhenyang Fan, GRA for Anand Vidyashankar

Shakshi Gupta, GTA

Jing Lei, GRA for Wanli Qiao

Lei Li, GRA for Anand Vidyashankar

Moming Li, GRA for Guoqing Diao

Zhantao Lin, Presidential GRA

Harun Mazumder, GTA

Woosuk (Brandon) Park, GRA for Anand Vidyashankar

Xiao Tan, Presidential GRA

Jirui Wang, GRA, Dissertation Completion Award

Yakun Wang, GTA

Yanying Wang, GTA

Zhenbang Wang, GTA

Tianjiao Xia, GTA

Weibin Zhong, GTA

Weiyu Zhou, GTA

Xiaochen Zhu, GRA for Martin Slawski

Schools & Programs